Retur til andagter

Hvad vi har set og hørt

”Men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt.”
ApG 4,20

Hvis man er øjenvidne, kan det være vanskeligt at holde mund. Især hvis det, man har set og hørt, er helt afgørende både for en selv og for andre. Apostlene var øjenvidner. De havde fulgt Jesus fra hans dåb til hans himmelfart. De havde set og hørt Guds Søn. Han var kommet til dem med tilgivelse og evigt liv.

Det kunne de ikke bare holde for sig selv. Det jødiske råd, som stod bag Jesu korsfæstelse, havde forestillet sig, at Jesu død ville lukke munden på hans disciple. Men i stedet forkyndte 12 apostle og en menighed på 3000 i Jerusalem nu uforfærdet om Jesu død og opstandelse.

Naturens liv, som udfolder sig i maj, er uimodståeligt. Naturen springer ud, fordi den er levende. Med samme uimodståelighed leves troens liv med Jesus Kristus. Når han er hos os med sin tilgivelse og det evige livs kraft, lever vi troens liv. Sådan er det bare. Evangeliets tilgivelse og håb bærer os. Det skal gives videre til andre!

Bøn: Herre! Giv os frimodighed til at dele frelsens gave med hinanden og med andre.

Tekst LGJ. Illustration Jens Nex