.

Tilbage til forsiden
Andagt

De holdt fast

Apostlenes Gerninger 2,42: De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne.

Overskriften kunne godt læses, som om der stod, at "de holdt fest!" Foråret er jo en tid med påske- og pinsefest og med de mange konfirmationsfester. Der er også fest i naturen, fordi solen varmer og giver nyt liv. - Ikke desto mindre handler maj-måneds bibelord om at holde fast.

De kristne fester (jul, påske og pinse) er givet os, for at vi ikke skal glemme Guds store frelsesgerninger, men vokse og blive faste i troen. Kun sådan bliver vi bevaret hos Gud og bliver salige. Og kun sådan påtager vi os dagliglivets mange kald og slider trofast i menighed og samfund.

Men vi lever i en tid, som har byttet rundt på disse forhold. Mange går på arbejde for at få råd til at være med i den store forbrugsfest. I den kristne menighed er det omvendt. Vi holder fest for at få hjælp til at holde fast ved frelsens grundsandheder og få kraft til at tjene Gud midt i hverdagen.

Det lærer de første kristne os med deres eksempel i Apostlenes Gerninger. Lad os derfor ikke stræbe efter beruselse i ekstraordinære oplevelser og tomme fester, men lad os holde fast ved Guds ord, fællesskabet, brødsbrydelsen og bønnerne. Da holder Gud os fast i tro og kærlighed.

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk. Illustration Jens Nex