.

Tilbage til forsiden

Andagt

Pinse

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.  Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. ... "Vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål." Apostlenes Gerninger 2,1-3 og 11.

Ordet "pinse" betyder halvtredsindstyvende. I Femte Mosebog fortælles om påske, pinse og løvhyttefest, de tre store fester i Guds folk. Efter at påskenfesten med påskelammet og udfrielsen fra Egypten er beskrevet, står der: "Du skal tælle syv uger frem", 7x7=49. Og dagen efter er pinsedag. Dag 50. Festen skulle vare en uge og blev også kaldt for "ugefesten" (5 Mos 16).

Pinsefesten var i Gamle Testamentes tid en takkefest i Guds folk, Israel. Den blev indstiftet, da Gud havde frelst sit folk fra slaveriet i Ægypten og ført dem ind i det forjættede land. De, som fejrede pinse, gav udtryk for glæde over, at Gud havde givet dem et land, hvor de kunne leve og have gode kår. Og deres takoffer bestod i høstgaver.

Efter Kristi Himmelfart fik pinsen en ny betydning for Guds folk. Det blev den dag, hvor Gud sendte sin Hellige Ånd synligt over apostlene. Apostlene fik den gave at forkynde evangeliet på mange slags sprog. Med stor frimodighed prædikede de, hvordan Jesus Kristus gjorde vel mod mennesker, blev korsfæstet for vore synder og opstod som sejrherre over døden og Helvede. Mange hørte det og fik en hjertelig tro og tillid til Jesus som deres Frelser. Dermed blev de så at sige ført ind i ”det forjættede land” - ind i Guds rige. De blev medlemmer i den kristne kirke.

For kristne i dag betyder pinsen, at Gud giver os sin Hellige Ånd, så vi kan høre evangeliet om Jesus og få troens fællesskab med ham. Det giver os kraft og frimodighed. Derfor er der stadig grund til at benytte pinsen som en takkefest. Vi må takke Gud, fordi han har ført os ind i det rige, hvor Jesus er konge. Det er den største velsignelse, der findes på jord.

www.vivit.dk. Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. LGJ. post@vivit.dk