Tilbage til forsiden

Andagt

Gud gør ikke forskel

Så tog Peter ordet og sagde: ”Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.” ApG 10,34-35

For de første apostle var det ikke indlysende, at evangeliet var for alle mennesker. Selv om Jesus før sin himmelfart havde befalet dem at gøre ”alle folkeslag” til hans disciple (Matt 28,18-20), mente Peter ikke, at man bare kunne indbyde hedninger til tro på Kristus. De måtte først underordne sig jødiske skikke og omskæres. Der var forskel på mennesker! - Men apostelen Peter lærte, at det forholder sig anderledes.

Da en romersk officer i Cæsarea kom til troen på Jesus Kristus, forstod Peter, at den kristne tro ikke er underordnet menneskers race eller kultur. ”Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen”.

Selv om vi i teorien ved, at evangeliet er for alle, kan det ikke udelukkes, at også vi i praksis gør forskel på mennesker. Peters møde med Kornelius, som der fortælles om i Ap.G. 10-11, kan hjælpe os til at forstå. Og måske vi – som Peter – i praksis skal møde udlændinge i vort nabolag, før det rigtigt går op for os, at Gud ikke gør forskel på folk. Jesus Kristus er verdens eneste håb. Derfor skal evangeliet forkyndes!

Bøn: Herre! Lad os forstå, at du ikke gør forskel på nogen.
Lær os at frygte dig og tro på din søn.