Tilbage til forsiden

Andagt

Dér er frihed

Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd der,
dér er frihed.
2 Korintherbrev 3,17

Kødets frihed: Det er den, der især regerer i verden. De, der har den, adlyder hverken Gud eller lovene, men gør, hvad de vil. Den frihed er de fleste ivrige efter, og også sværmerne er ivrige efter den; for de ønsker at have menings- og handlingsfrihed, så de ustraffet kan lære og gøre, hvad de foregøgler sig er det rette. Det er en djævelsk frihed. Ved déns hjælp befrier Djævelen de ugudelige til at synde imod Gud og mennesker.

Den frihed, hvormed Kristus har befriet os, er friheden fra Guds evige vrede.

Hvor? I samvittigheden. Her bliver vor frihed, og den går ikke længere. For Kristus gør os ikke frie i politisk eller kødelig, men i åndelig forstand, det vil sige: at vor samvittighed er fri og glad uden frygt for den kommende vrede.

Det er den helt sande og uvurderlige frihed. ... For hvem kan beskrive, hvor stort det er at kunne stole på, at Gud ikke er eller nogen sinde vil blive vred på os, men i evighed vil være en nådig og mild Fader for Kristsi skyld? Det er i sandhed en ubegribelig stor frihed at have den højeste majestæt som vor nådige beskytter og hjælper, der til sidst skal befri voe legemer således, at det, der "sås i forkrænkelighed, i vanære og i skrøbelighed, må oprejses i uforkrænkelighed, i herlighed og i kraft" (1 Kor 15,42ff).

Det er en frihed, der ikke er til at beskrive, at vi i evighed er befriet fra Guds vrede. Det er større end himmel og jord og alt det skabte.

Fra Martin Luthers Store Galaterbrevskommentar, Credo bd. II, side 212-213.