Tilbage til forsiden

Andagt

Gud, vor Frelser, vil ...

Gud, vor frelser, vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. 1 Timoteusbrev 2,4

I maj er det dejlige forår er tilbage. Vi nyder det i fulde drag og glæder os. Frokost i det grønne. Det kommer fra Gud, vor skaber. - Men hvad er fortsættelsen, når forårets frokoster er slut, og de grønne flasker står tomme ved kolonihavehuset? - Vi får et stærkt svar i 1 Timoteusbrev 2,4: Gud, vor frelser, vil, at alle skal mennesker frelses og komme til erkendelse af sandheden.

Forårets og frelsens Gud

Gud er ikke blot skaber, men også frelser. Og ligesom foråret er for alle, sådan er også frelsen for alle. Gud, vor Frelser, vil, at alle mennesker skal frelses.

Men hvorfor er det ikke nok at opleve forår i krop og sjæl og få ny energi til hverdagen? Apostelen forklarer: Jesus Kristus gav sig selv som løsesum for alle (v6). Frelse er løskøbelse. At blive frelst er at blive købt fri fra den truende og fortjente straf. Jesus Kristus har købt os og alle mennesker fri med sin stedfortrædende lidelse og død.

Forårets store under skete i påsken, da Jesus Kristus døde i vort sted og bar Guds dom over vore synder. Men vi mennesker fristes til at nøjes med "naturens forår", så vi undlader at søge ind i "frelsens forår", hvor påske- og pinsebudskabets sandhed gør os levende og giver os tro og tillid til Gud, vor Frelser.

Erkendelse af sandheden

Men er det nu også så nødvendigt at tro på Gud? - Hvis Gud vil, at alle mennesker skal frelses, da frelser han vel alle mennesker uafhængigt af, om de tror på ham eller ej? Det lyder rimeligt for mange og er en udbredt vranglære langt ind i kirkelige kredse. Men apostelen taler ikke om frelse uden tro. Han siger jo: ... og komme til erkendelse af sandheden. Frelse består i genoprettelse af fællesskab mellem Gud og mennesket.

Gud opsøger os for at vinde os tilbage til sig. Og hans Søn betaler den løsesum, som er nødvendig. Hvem er da vi, som vil vende ryggen til? Det svarer til, at en livstids-fange bliver købt fri, men nægter at gå ud af fængslet - og alligevel kræver sin frihed. Jesus siger det sådan: Omvend jer og tro på evangeliet. For Guds rige er kommet nær!

Omvendelse og tro er ikke en præstation, men en gave, som Gud giver os sammen med frelsens ord. Gud ønsker, at vi kommer til erkendelse af sandheden, dvs at vi indser, at vi har brug for frelsen og vender os til Gud i tro.Når du synes, at du ikke kan tro, at frelsen også gælder dig, da hør dette ord: Gud vil, at alle mennesker skal frelses! Altså også dig! Lyt til sandheden om din synd og om din Frelser. Den sandhed sætter os fri og fører os ud i "frelsens forår"!

LGJ

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk