Tilbage til forsiden

Andagt

Helt og holdent

Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! (1 Thess 5,23)

Apostelen Paulus ønsker og åbenbarer, hvad Fredens Gud vil gøre for os i november: Han vil hellige og bevare sine troende. Han vil sørge for vores ånd, sjæl og legeme. Og det vil han gøre "helt og holdent". Hvad er der da mere at nævne?

"Ånd, sjæl og legeme" er summen af alt, hvad vi er.

Og hvad der menes med "at hellige" os, forkyndes i dette meget personlige og trøsterige brev: nemlig at Gud tilgiver os al vor synd og leder os til at leve efter sin gode vilje i hverdagen.

Når Gud både tager sig af vor ånd, vor sjæl og vort legeme, kan vi være trygge - helt frem til vor Herre Jesu Kristi komme.

Verset er gendigtet i salmebogen nr. 337:
Hvor kan jeg noksom skønne på og værdelig begrunde,
at verden, som i synden lå, Gud ville dog forunde
sit saligheds og livsens ord, ja dåben og sit nadverbord,
hvorved den hjælpes kunne!

Men fredens Gud i kærlighed os så tilsammen binde,
at i hans kraft vi blive ved / et helligt navn at vinde,
så sjæl og ånd og legem må / på Kristi dag fuldkomne stå,
Guds salighed at finde!

LGJ

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk