Tilbage til forsiden

Andagt

Vågen tro og kærlighed

Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke! Alting hos jer skal ske i kærlighed!
1 Korintherbrev 16,13-14

Når det er juni, er et halvt år ved at være slut. Skoleelever slæber sig gennem de sidste uger før ferien. Mange skal til eksamen. For de fleste voksne er det måneden før en tiltrængt ferie.

Men hvad sker der med troen og kærligheden i juni? Påske og pinse ligger jo bag, og nu begynder trinitatis-tiden, hvor det er vanskeligt at skelne den ene søndag fra den anden. I en sådan tid er det godt at høre dette ord:Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke! Alting hos jer skal ske i kærlighed! 1 Korintherbrev 16,13-14.

Vær vågne!

Lad dig ikke bedøve af eksamenslæsning, overarbejde eller ferieplaner. Det er godt og rigtigt at slide i det. Og det er dejligt at kunne se frem til ferie. Men netop i den situation har vi brug for at være vågne, så vi ser, at livet ikke først begynder efter eksamen, eller at den eneste mening med at arbejde er, at vi snart får ferie. Vær vågne, så I nu bruger alt det, som Gud har givet og vil give jer i evangeliet, til tro og gode gerninger.

Menigheden i Korinth havde fået et langt apostelbrev med trøst, vejledning og formaning. "Her ser I, hvor rige I er i Kristus Jesus. I mangler jo intet, men har alt i ham." Og derpå gik Paulus ind i en række problemer, hvor han måtte kalde menigheden tilbage til en sand tro og et kristent liv.

I brevets sidste kapitel lyder det så: "Vær vågne overfor den sandhed, I har modtaget. Tag både trøsten og irettesættelsen til jer. Lad ikke det, I nu har læst og hørt, gå tabt." Og til os lyder det her i juni: Hold ikke pause fra det, I fik i kirken til påske og pinse, men vær vågne, stå fast i troen og lad alting hos jer ske i kærlighed.

Stå fast i troen!

Hold nu fast ved det evangelium, som I har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkndte jer det - ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro (1 Kor 15,1-2). Den kristne tros kendetegn er hvile og tillid. Hvil i det evangelium, som er jeres frelsesgrund. Stå fast. Vær urokkelige. Lad det være overskriften over jeres tros-liv, også i juni måned.

Alting skal ske i kærlighed!

Og hvad angår livet hos jer, da følg denne regel: Alting hos jer skal ske i kærlighed! Alting! Hos jer! Dvs alt, hvad I gør i hjem, i menighed og i verden. Gør det i kærlighed! Og hvad der menes med kærlighed, ved vi fra 1 Kor 13: Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og den ophører aldrig. Men hvor findes denne kærlighed? Findes den i juni måned? Ja! Hos Jesus! Derfor gælder opfordringen til kærlighed egentlig dette ene: at leve hos og med Jesus Kristus.

LGJ

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk