Opdateret 9.4.2022

KIRKEMØDE / ÅRSMØDE
8. maj 2022

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke indbyder til sit 167. årsmøde

i Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg

TEMA: ”Gud for os”

Bibelord: Romerbrevet 8,31-32
Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?

PROGRAM

kl. 10.30: Festgudstjeneste i Martinskirken
kl. 12.30: Middag

Efter middagen måske tur omkring St.Jørgens Sø (for alle).
13.30-16.30: Tur for børn til Z00 eller lign. (afh. af tilmelding)

kl. 13.30: Forhandlingsmøde 1. del
kl. 15.00: Pause m. kaffe/the/frugt
kl. 15.30: Forhandlingsmøde 2. del
kl. 16.30: Børnene kommer tilbage fra deres tur
kl. 16.45: Afslutning og bøn
kl. 17.00: Afrejse

TILMELDING til Martinskirkens menighedsråd ved Bent Nielsen.
Tilmelding om muligt inden 24. april
Ring, sms eller mail med til 41 42 52 10 eller mail@martinskirken.dk
Fortæl: JA, jeg/vi kommer ___ voksne og ____ børn.
Navn(e) ___________________________________

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN

Martinskirkens menigheds glæder sig til at se dig/jer!

 

Dagsorden ved forhandlingsmødet 8. maj

1. ÅBNING kl. 13.30-13.45
Læsning af Guds ord og bøn.
Sekretær Karin Hjorthaug. Ordstyrer Tobias Jensen. Hilsener og velkomst.

2. VORT FÆLLES ARBEJDE ca. 13.50-14.35
Årsberetninger: Hele kirken, Martinskirken/Odense, Gratiakirken/Jyll., Svb.

3. VORES FÆLLES ØKONOMI & ADMIN. ca. 14.40-15.00
Årsregnskab 2021 og budget 2023 bliver gennemgået af hovedkasserer
Byggekontoen: Martins menighed søger byggekontoen om 100.000 kr.
Benyttelse af andre konti: Reservekonto, præsteudd.konto, miss.konto.

INDTÆGTER

ÅrsRG 20

ÅrsRG 21

BD 2021

BD 2022

BD 2023

Martin, Kbh.

128.385

100.000

120.000

110.000

100.000

Gratia, Årh.

299.512

309.353

300.000

300.000

300.000

Øvrige indtægter

355.324

61.125

32.000

31.000

39.000

Samlede indtægter

783.221

470.478

452.000

441.000

439.000

Tilskud Tips & Lotto

55.772

59.617

55.000

55.000

55.000

Tilskud momskomp.

7.654

20.463

8.000

8.000

8.000

UDGIFTER

ÅrsRG 20

ÅrsRG 21

BD 2021

BD 2022

BD 2023

Løn

-310.068

-305.230

-377.000

-335.000

-335.000

Pens., atp mv.

-10.783

-6.625

-6.000

-49.000

-49.000

Leje af præstebolig

-79.512

-71.500

-71.500

-70.000

-70.000

Rejse- og mødeomk.

-85.831

-83.746

-88.000

-80.000

-93.500

Admininistrationsomk

-27.433

-25.564

-29.000

-32.500

-26.000

Øvrige omkostn.

-29.273

-24.423

-44.100

-27.000

-25.000

Resultat

303.747

33.470

-101.100

-89.500

-96.500

Formue 31.12.

ÅrsRG 20

ÅrsRG 21

BD 2021

BD 2022

BD 2023

Hovedkasse

363.193

396.663

307.163

210.663

Reservebeh.

248.382

248.382

248.382

248.382

Byggekonto

67.010

167.010

67.010

67.010

Missionskonto

20.659

18.820

18.820

18.820

Præsteudd.konto

322.321

317.853

317.853

317.853

Lejrkonto

20.520

9.582

9.582

9.582

Total formue

1.042.085

1.158.310

968.810

872.310

Til beslutning: G odkendelse af årsregnskab 2021 og budget 2023.
Godkendelse af støtte på 100.000 kr. fra byggekonto til Martins menighed.

Information om adm. og arbejdsfællesskab mellem menighederne
Information om arbejde i råd og udvalg.
Kirkeråd: Bent Nielsen (Kbh), Jens Henrik Nex (Aarh) og præsterne Sigmund Hjorthaug og Leif G. Jensen. Menighedsråd Aarhus: Stefan Lykkehøj Lund, Klaus O. Kristensen, Christoffer Lund Larsen, Jens Nex; Menighedsråd København: Bent Nielsen, Ulrik Bay Jensen, Tobias Jensen. Kirkerådets sekretær: Karin Hjorthaug. Formand og næstformand: pastor Leif G. Jensen og Bent Nielsen.

Hovedkasserer og økonomi-sekretær: Klaus O. Kristensen og Line O. Kristensen. Budgetudvalg: Poul Bøgely, Christoffer Lund Larsen samt hovedkasserer Klaus O. Kristensen. Kontaktperson til Kirkeministeriet: Tobias Jensen. Menighedskasserere: Søren Peter Jensen (Aarhus) og Ulrik Bay Jensen (København); Revisorer: Hans K. Henriksen, Maja Nex (Aarhus); Rolf Michael og Lars Gregersen (København). For hovedkassen: Statsaut. revisor Alex Kirkegård.

Udvalg for sommerlejr: Mads Høj Christiansen, Svend-Erik Haahr, Cecilie Lykkehøj Lund, Mille Hammershøj. Webudvalg: Stefan Lykkehøj Lund, Silas Dahl, Sara Ahlmann Kristensen, Leif G. Jensen. Oversættelsesarbejde: Daniel Ahlmann Kristensen, Leif G. Jensen, korrekturlæser Bent Nielsen. Konvent for tro og kirke: Deltagere Mikkel Keis Søtbæk, Søren Øhrstrøm, Peter Nissen, Peter Olofson, Samuel Kofod Nielsen, Sigmund Hjorthaug, Leif G. Jensen.

Information om Trossamfundsregisteret: https://www.km.dk/andre-trossamfund/trossamfundsregistret/liste-over-anerkendte-trossamfund-og-tilknyttede-menigheder

Kl. 15.00: Pause, Kaffe

4. VOR FÆLLES FREMTID ca. 15.30-15.55
Guds sørger for sin kirke med Evangeliet og Sakramenterne og kærlighedens fællesskab i tro og håb.
Kirkemødet takker Gud, at vi må tilhøre ham som kirke og tage imod hans frelse gennem Evangeliet og Sakramenterne og række den videre

Information om arbejdet med at forberede og kalde yngre præster
Baggrundspapirets 4 punkter:
1) Menighedernes indtryk, 2) Troslæren, 3) Økonomi og præsters forhold, 4) Forberedelse med udd., prøvelse, kaldelse.

Information om kirkerådets og menighedsrådenes arbejde, herunder vejledning fra LCMS.

Kirkemødet takker Gud for den kærlighed og godhed, som vor kirkes menig­heder og præster har mødt og møder hos teologer og præster, der støtter arbejdet for evangeliet på Skriftens og Bekendelsens grund. Kirkemødet beder Gud om at velsigne dem og os i arbejdet med at forberede og kalde præster.

Fælles kalender:
* Sommerlejr 16.–21.7. 2022 på Hald Ege Efterskole www.vivit.dk/kalender
* Vinterlejr for børn og andre lejre
* Europæisk Luthersk Konference i Aarhus juni 2023
* Årsmøde og sommerlejr 2023

Kirkemødet glæder sig over fælles arrangementer og påskønner arbejdet med at forberede og gennemføre lejre og andre fælles arrangementer.

5. KONTAKT og KIRKEFÆLLESSKAB ca. 16.00-16.25

Forbøn og nødhjælp til mennesker og kirker ramt af krig og forfølgelse.

* Information om ILC-kirker i Europa, hjælp til lutherske kristne i Ukraine. https://ilc-online.org/2022/02/24/prayer-for-peace-in-ukraine/

https://ilc-online.org/2022/03/02/dust-to-dust-a-solemn-response-to-the-invasion-of-ukraine/

* Hjælp til det afghanske folk og til kristne i Afghanistan

* Hjælp til børnehjem i Moreira, http://www.isstrindade.org.br/

* Deltagelse i Bleckmarmissionen, https://www.mission-bleckmar.de/

* Tak til Gud for Det evangelisk-lutherske Stift i Finland https://ilc-online.org/2022/03/30/christianity-on-trial-finnish-bishop-and-politician-acquitted-on-all-charges/

Konferencer:

* Rapport fra Netværk for Ev.-Luth. kirkesamarbejde 31.1.2022. http://www.kirkenett.net/

* ILC-møde i Kenya 13.-16. september 2022. https://ilc-online.org/2022/02/15/2022-ilc-world-conference-set-for-kenya/

* Europæisk Luthersk Konference juni 2023 i Aarhus www.euluthconf.org/

Kontakter i DK:
* Kontakt gennem gudstjenester og mission ud fra menighederne og på www.vivit.dk og YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAaW-P827QmnS36LDb3nDlA mm.

* Kontakter i Konvent om Tro og Kirke.

* Kontakt til ”Bibelsk Skabelse”

* Andre kontakter.

Nuværende og kommende kirkefællesskab:
* Kirkefællesskabet med Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Sverige/Norge

* Kirkefællesskab med andre kirker i Europa, USA og Brasilien

* Kontakt til Den lutherske Kirke i Norge & deres præsteuddannelse med henblik på kirkefællesskab.

I tak til Herren for den materielle rigdom, han giver os i Danmark, ønsker vi sammen at støtte med nødhjælp og forbøn, hvor der kaldes på os.

I tak til Herren for fællesskab med søsterkirker opmuntrer vi hinanden og kirkens ledelse til at pleje og udvikle disse kontakter.

Kirkemødet ønsker, at der tages kontakt med Den lutherske Kirke i Norge mhp. kirkefællesskab.

6. EVENTUELTca. 16.30-16.40

Kl. 16.30: Børnene kommer tilbage fra deres udflugt

Kl. 16.45 Afslutningsandagt

Kl. 17.00 Afrejse

Kontakt: post@vivit.dk og mobil 711 00 712